jQuery(document).ready(function(){ jQuery("#footer-info").text(' '); jQuery("

Copyright © 2015 Figurator International. All rights reserved.

").insertAfter("#footer-info"); });
+45 33 32 12 40

SALG

Salgsordre, Kunder og deres aftaler, Betalinger.

Udvalgte Features.

 • Kunde stamdata
 • Kunde skabeloner
 • Kontoudtog
 • Rykker forløb
 • Ordre Flow
 • Tilbud styring
 • Salgsordre
 • Salg med moms
 • Prisaftaler
 • Rabataftaler
 • Prissimulator
 • Drop Shipments
 • Aldersfordelt saldoliste

Et af kernemoduler i Figurator EXT, med styring af jeres kunder og deres kredit samt jeres salg. Ud over grundlæggende kartoteker til betalingsaftaler, adresser, priser mv. er der funktionalitet til at sikre kreditaftaler ikke overskrides og opfølgning på manglende betaling med eventuel konsekvens i form af blokering af yderligt salg.

Ordre flow

Ordren kan have mange kilder som eksempelvis CRM modulet eller et internettet hvor du kan modtage salgsordre på en tablet eller andet browser baseret udstyr.
En ordre kan også starte sin livscyklus som en manuel oprettelse, eksempelvis først som et tilbud eller måske som en kopi af en eller flere tidligere ordre.
Der er mulighed for at reservere lagerbeholdning specifikt til en given ordre, så du sikre at et løfte om levering kan efterkommes hvis beholdningen er tæt på minimum.

Kredit styring

Til styring af hvordan de betalingsaftaler der er indgået med kunderne udnyttes eller overskrides, tilbyder Figurator EXT ikke blot udskrifter som aldersfordelt saldoliste en mulighed for at automatisk spærre eller sætte en konto på hold.

Desuden er der forbyggende funktionalitet til udsendelse af rykker og kontoudtog der nemt kan kombineres med et Dashboard som udgangspunkt for individuel håndtering af rykker aktivitet.

Prissimulator

Figurator EXT har meget funktionalitet til styring af priser og rabatter, og værktøjer til hurtigt at kunne indikere en særlig pris til en specifik kunne.

Eksempelvis vores Prissimulator, hvor du finder du et værktøj til hurtigt overblik omkring sidste priser til en specifik kunde, sammenholdt med nuværende pris. Simulatoren kan sættes op så der tages højde for en given prisliste, mængde osv.