jQuery(document).ready(function(){ jQuery("#footer-info").text(' '); jQuery("

Copyright © 2015 Figurator International. All rights reserved.

").insertAfter("#footer-info"); });
+45 33 32 12 40

PROGRAMMERING

Ægte tilpasning i udvkilingsværktøj, Visual Studio .NET, SQL Server

Udvalgte Features

 • Data Drevet
 • Lagdelt kode
 • Objekt Orienteret
 • Multitier Arkitektur
 • Autogenereret UI Lag
 • Autogenereret DB Lag
 • Visual Studio .NET plug-in
 • Standard C# syntaks
 • Data migræringsværktøj
 • DB struktur migræringsværktøj
 • Nemt rapportværktøj

 

Figurator tilbyder særdeles gode muligheder for at indbygge moduler, der spiller 100% sammen med standard modulerne. Ægte indbygget, ikke bare hægtet bagpå – hvilket eksempelvis betyder at standard funktionalitet kan ændres eller udbygges efter behov. Det giver blandet andet konsistens i transaktioner, fordi de kan ske i en og samme proces, og dermed eliminere mulighed for en kæde der bliver brudt som ellers er en risiko vha. API som mange online løsninger bruger i dag.

Figurator EXT – en standard.

Kernen består af et framework udviklet siden 2002, hvor arkitekturen har rødder i både Mainframe og PC verdenen.

Seneste version fokusere helt på Microsoft platformen, hvor eksempelvis udviklingsværktøjer og Database Server udnyttes, så udviklere og konsulenter kan anvende deres kompetence så meget som viden som muligt i Figurator EXT.

En kom-godt-i-gang seance varer typisk timer når der omskoles.

Lag deling og objekter.

System arkitekturen er lagdelt, så standardsystemet, partnermoduler og lokale tilpasninger holdes helt adskilt fra hinanden. Det giver de absolut bedste forudsætninger for løbende opdateringer kan ske stort set automatisk, og med en væsentlig mindre indsats. Objektorientering er et andet design element i Figurator EXT, der gør en meget stor forskel i alle sammenhænge.

Blandt andet er en dimension heraf at bruger grænseflade, forretningslogik og database er helt adskilt, så en udvidelse eller modificering kan ske meget centralt uden gentagelser.

Migrering af strukturer og data

En del af en succesfuld implementering af Figurator EXT, er at få data flyttet så smidigt og nemt som muligt fra eksisterende systemer. Til at hjælpe med det, er der i Figurator EXT en rig værktøjskasse der ud over blot en mulighed for at indlæse data også forholder sig til konsistens og integritet, hvilket medvirker til at sikre en høj kvalitet af det data kunden starter på.

Er der behov for at løfte struktur med, eksempelvis i form af egenudviklede moduler eller databaser kan Figurator EXT oprette de nødvendige strukturer så det er nemt at flytte kode og bruger dialog med ind.

Datadrevet

Intern struktur såvel som grænseflader beskrives gennem struktureret opsætning, i en model der minder meget om relationelle databaser.

Metodikken tager udgangspunkt i genbrug, let forståelighed, fleksibilitet uden at ofre overblik. Et vigtigt parameter i værktøjet er at det skal kunne benyttes sikkert af såvel knap så øvede konsulenter hele vejen til hardcore programmører til fuld udnyttelse af sidste nye teknologiske muligheder.

Eksempelvis kan man tilføje et nyt felt, som er tilgængeligt i systemet på under et minut uden at have forudsætninger som programmør – eller jeres udvikler kan bruge Xamarin ® via Visual Studio direkte bundet sammen med Figurator EXT.

Kildekode & Visual Studio

Kernen i Figurator EXT sørger for at generere bruger grænseflade og håndtere database helt automatisk. Selve forretningslogikken er fuldt til rådighed som C# syntaks, i et hierarki der sørger for adskillelse mellem standarden, eventuelle partnermoduler og jeres egne tilpasninger.

Der kan springes mellem Figurator EXT modellen og Visual Studio direkte, eller gøres brug af plug-in udvidelser til Visual Studio for meget nem adgang til kilde osv. direkte i koden. Alt sammen stillet til rådighed så brede standarder og metoder giver maksimal udnyttelse af hele det udvikler univers der findes derude.

 

Rapport Generator

Design af dokument er enkelt og ligetil i Figurator EXT, hvor de der er vandt til at bruge værktøjer som Jet Reports og Crystal Reports vil føle sig hjemme. Designeren er indrettet med en let forståelig grænseflade, hvor data indhold trækkes fra en hierarkisk liste til den sektion i rapporten hvor elementet skal bruges.

Oversættelse og sprogstyring sker i data strømmen når rapporten dannes og er derfor ikke noget du skal bruge tid på.

Det er muligt at se en testudskrift direkte fra værktøjet med rigtigt data i, så småjusteringer kan gøres i en arbejdsgang. Rapporten kan udskrives til næsten alle formater, og selve definitionen gemmes i XML format der kan editeres hvis man ønsker det.