jQuery(document).ready(function(){ jQuery("#footer-info").text(' '); jQuery("

Copyright © 2015 Figurator International. All rights reserved.

").insertAfter("#footer-info"); });
+45 33 32 12 40

PRODUKTION

Styklister, Strukturvarer, Produktions ordre.

Udvalgte Features

  • Strukturvarer
  • Styklister
  • Produktionsordre
  • Ordre workflow
  • Serienummer oprettelse
  • Label udskrift

Mange ordrebehandlende virksomheder har en eller flere processer hvor en eller flere varer forbruges eller forarbejdes til at skabe et nyt produkt. I Figurator findes grundlæggende funktionalitet til produktion, startende fra helt simpelt med eller uden anvendelse af produtionsordre. Er der brug for avanceret produktion, har vi allieret os med partnere der kan tilbyde funktionaliteten sammen med Figurator EXT.

Strukturvarer

Har man blot brug for at kunne pege på en liste af varer, der sammen med en eventuel rabat kan sælges direkte fra lageret uden manuelle step til samling eller andre lignende processer vil strukturvarer i Figurator EXT kunne anvendes.

Man opretter blot en vare der peger på de elementer der skal indgå, og når varen tages i anvendelse på en salgsordre pakkes den ud som linjer.

Produktionsordre

Omfatter mekanismen til planlægning af selve arbejdet, og er også kilden til materiale beregninger.

En produktionsordre omfatter en bestilling på en bestemt mængde produkter til et bestemt tidspunkt, og der kan være relaterede salgsordre og indkøbsordre hvis samspil styres af en livscyklus defineret ved opsætning.

Styklister (BOM)

Styklister også kendt som BOM eller Bill Of Material er noget mere avanceret end Strukturvarer, hvor der er mulighed for at angive mere detaljerede beskrivelser af de komponenter der indgår.

Der kan desuden indgå beskrivelser af selve samlearbejdet og de omkostninger der er forbundet med at producere enheder af denne.