jQuery(document).ready(function(){ jQuery("#footer-info").text(' '); jQuery("

Copyright © 2015 Figurator International. All rights reserved.

").insertAfter("#footer-info"); });
+45 33 32 12 40

HRM

Hold styr på dine medarbejdere.

Feature liste

  • Navn og adresse
  • Status
  • Ansæltetesdato
  • Job titel
  • Arbejdstid
  • Kvalifikationer
  • Kompetencer
  • Certifikater
  • Kurser
  • Samtaler

Basal styring af medarbejdere og organisationen, med mulighed for at registrere hvem der er ansat i hvilke stillinger og hvilke organisatorisk forankring de har. Der er flere moduler der kan gøre brug af HR data. Eksempelvis kan der være arbejdsordre i service management modulet, som kræver specifikke kvalifikationer for at kunne tildeles til en medarbejder. Det er også muligt at registrere dialog der kan have betydning for ansættelsesforhold med henblik på dokumentation af virksomhedens handlinger overfor en ansat.

Basis data

De fleste data i HR modulet er dato styret, hvilket vil sige der i ansættelsestiden akkumuleres en historik, med de ændringer der foretages på den pågældende person.

Eksempelvis folkeregister adresse skift, ændringer i arbejdstid eller stilling, vedligeholdelse af kvalifikationer eller skift af afdeling.

Alt sammen er sikret med begrænset adgang, så kun autoriseret personale får adgang til indholdet.

Medarbejder dialog

De samtaler man ønsker at registrere der kan have betydning for en ansættelse kan registreres med mulighed for at tilknytte noter og dokumenter.

Dialogen kan også planlægges, som eksempelvis en medarbejder udviklings samtale, der måske afholdes en gang om året hvor man med en kombination af datoer og statuskoder kan få overblik på afviklingen af disse.

Dialogen kan også være af mere alvorlig karaktær, omhandlende konflikter eller direkte indskærpelser omkring ansættelsesforhold.

Kvalifikationer

Kompetencer, kvalifikationer og certifikater kan oprettes med det niveau af detaljer der er brug for til styring af et givent område. Eksempelvis kan der være tale om et spørgsmål om fornyelse som skal ske inden en given dato, for at virksomheden kan fastholde en given status eller kan være nødvendigt for at måtte arbejde med en relateret type af opgaver.

Der kan også være tale om mere simpel styring som et krav om at grupper eller alle medarbejdere eksempelvis skal have et første hjælps kursus.