jQuery(document).ready(function(){ jQuery("#footer-info").text(' '); jQuery("

Copyright © 2015 Figurator International. All rights reserved.

").insertAfter("#footer-info"); });
+45 33 32 12 40

FINANS

Daglig bogføring, Bank, Budget, Anlægsaktiver.

Udvalgte Features

 • Dimensioner
 • Dynamiske dimensioner
 • X antal regnskaber
 • Multi valuta
 • Automatiske valutakurser
 • Multi sprog
 • Moms modul
 • Budget håndtering
 • ToolPack (R) godkendt
 • Balancer i realtid
 • Periodeafslutningsassistent
 • Bank Integration bla. SEPA
 • Bank afstemning
 • Reverseringsautomatik
 • Udligningautomatik
 • e-mail integration
 • Ændringslog
 • Kladde skabeloner
 • Eksport til Excel mv.

Finans modulet er helt centralt i Figurator EXT, med funktionalitet der rækker langt ud over det basale. Modulet har alt hvad der er behov for, fra registrering af dine bilag til analyse og opfølgning på jeres tal.

Modulet kan sættes op fra helt simpelt til meget avanceret brug, så systemet kan følge med jer i jeres vækst.

Funktionaliteten er designet til at simplificere dagligdagen og sikre høj kvalitet i jeres processer.

Indtastning

Hurtige skærmbilleder er et af vores mantra, for at understøtte en så effektiv hverdag som muligt med så få ophold i arbejdet som muligt. Kunsten er så stadig at tilbyde rig funktionalitet til støtte på det rigtige tidspunkt – hvilket er lykkedes i Figurator hvis vi selv skal sige det.

Journal forhåndsvisning

Det er ikke altid man er sikker på de transaktioner der kommer ud af de linjer man har indtastet. I Figurator EXT har du mulighed for at få en fuldstændig oversigt over de transaktioner en journal vil medføre inden du bogfører den, og derved være sikker på du ikke er nødt til at tilbageføre noget. Skulle det ske at behovet for at tilbage føre et bilag opstår, er det dog meget nemt med en enkelt funktion til det samme.

Anlægsaktiver

Har man behov for at holde styr på inventar, maskiner, IT udstyr eller andre anlæg findes der funktionalitet til det i Figurator EXT. Der er funktionalitet til at holde styr på hele livscyklussen, og kunne redegøre for værdien af ethvert aktiv til hver en tid så jeres forsikringsværdi eksempelvis ikke afviger signifikant. Man opnår også grundlaget for at kunne planlægge sine investeringer i opgraderinger og / eller udskiftning af anlæg, plus man kan holde styr på hvor de befinder sig.

Internationalt

Figurator EXT er udviklet fra starten til at kunne håndterer en global verden, og systemet understøtter også jeres forretning hvis i operere international. Ud over muligheden for flere sprog og multipel valuta håndtering, er momssystemet og tilhørende rapporter allerede i brug i flere lande.

Dimensioner

I Figurator EXT vælger i selv hvor mange dimensioner i ønsker at bruge, og jeres valg kan ændres senere hvis behovet skulle opstå. Sammen med dimensioner hører også at bruge dem på den rigtige måde på det rigtige tidspunkt. I Figurator EXT kan relationen mellem dimensioner styres med regler, fra helt simple kriterier til komplicerede udtryk. Det er muligt at skelne mellem statiske og dynamiske dimensioner, hvorved avancerede analyse muligheder opnås uden den daglige bogføring forurenes.

Rapportering

Ud over en lang række traditionelle udskrifter, omfatter Figurator EXT en rapport generator til selv at definere layout, indhold osv. med adgang til budget tal etc.

Det er også muligt at analysere jeres tal, med ANALYZER som er et indbygget Data Warehouse værktøj. En del af værktøjet er designet som en pivot tabel, med en overbygning til bla. direkte adgang til underliggende data.