jQuery(document).ready(function(){ jQuery("#footer-info").text(' '); jQuery("

Copyright © 2015 Figurator International. All rights reserved.

").insertAfter("#footer-info"); });
+45 33 32 12 40

DATA ANALYSE & DASHBOARD

Sæt data i perspektiv, og få overblik her og nu.

Features

 • Data i realtid
 • Data I pivotstil
 • X antal grafer
 • Direkte filter i grafer
 • Top down analyse
 • Direkte niveau filter
 • Drill thorugh
 • Faktisk data adgang
 • Graf opsætning
 • Konfigurerbare datakilder
 • Medtag eksterne data
 • Export til xls, pdf mv.

 

Mulighed for at analysere data i systemet direkte fra applikationen, med data præsenteret i en let forståelige struktur der kan justeres til præcis det informationsniveau i ønsker. Indbygget som standard, og med en række forud definerede Dashbords, der enten kan bruges direkte måske med lidt justeringer eller tjene som inspiration til jeres helt egne udgaver.

Intutiv grænseflade

Man interagere med Data Analyzer med en tilgang der vil virke naturlig hvis man har arbejdet med andre data analyse værktøjer.

Det er muligt at vælge sig frem til de filtre man ønsker anvendt på samme måde som i et regneark, og er der grafer i det Dashboard man arbejder med, kan man klikke direkte på sektioner af grafen, eksempelvis en søjle som så med det samme vil lægge et filtre på svarende til denne.

På samme måde som med andre lister i Figurator EXT kan man eksportere indholdet til en lang række formater som excel regneark, PDF, XML osv.

Realtid analyse af alle jeres data

Fordelen ved at have data analyse værktøjer direkte oven på jeres produktionsmiljø, er at man ud over mulighed for svar på spørgsmål til det bagvedliggende data med det samme, også får mulighed for at agere umiddelbart i den givne sammenhæng uden først at skulle ind i en anden applikation.

Der er nemlig direkte adgang til salgsordre, indkøbsordre eller andre elementer der indgår i de tal man ser på.

I en situation hvor man har filtreret sig til et resultat man gerne vil se nærmere på, kan man få de bagvedliggende data i en liste der kan bruges til videre analyse.

Figurator EXT giver alle steder i systemet adgang til bagvedliggende data, gennem et menupunkt eller en funktionstast – også i Data Analyser.